Izolim i kaldajave me lëndë djegëse biomasë

Izolimi i kaldajave për shkak të temperaturave të larta është kompleks. Kaldaja fillimisht mbulohet me lesh qeramike 50mm, dendësi 128kg/m³ dhe më pas me lesh guri 80mm – 100mm trashësi me rrjetë teli, densitet 100kg/m³.

Për izolimin dhe fiksimin e veshjes përdorim unaza mbajtëse rrethuese ose krijojmë korniza me trarë metalik. Lloji i veshjes së izolimit ndryshon. Mund te behet me llamarinë alumini, me llamarinë alumini me stuko ose alternativisht me llamarinë e zinkuar.

Pyetjet që Bëhen më Shpesh

Cdo kujt i lind pyetja apo dyshimi mbi izolimin termik dhe efektivitetin e tij sepse nuk e shohin si një investim primar apo të nevojshëm derisa impianti apo sistemi i tyre funksionon. Por funksionaliteti dhe efektshmëria e izolimit termik është i padiskutueshëm.

Po izolimi termik është shumë i nevojshëm, ai shërben për mirë funksionimin e impianteve dhe sistemeve të ndryshme. Gjithashtu siguron mos humbjen e temperaturës apo energjisë e cila përkthehet në uljen e kostove.

Izolimi termik i sistemit apo impiantit është një investim i konsiderueshëm nga ana ekonomike, por si cdo investim patjetër që kostot që kthehen pas jane disa herë më të larta se kosto e investimit fillestar. Duke ju bërë të kurseni ne burimet e energjisë apo temperaturës. Kjo e ben këtë investim më se të nevojshëm edhe ekonomik.